O zonă bogată în tradiţii şi obiceiuri este şi cea în care se află oraşul Simeria. Satele din jur (deşi aparţin din punct de vedere organizatoric de acelaşi nucleu -Simeria) sunt forte bine personalizate. Astfel, portul popular, obiceiurile şi tradiţiile au particularităţile lor moştenite de secole, fiecare zonă devenind astfel o „bază de date” ca sursă vitală în orice societate: folclorul.

    Ca ultim act important în segmentul cultural din Simeria este promovarea fevistivalului „Cântecele Streiului” susţinut de asociaţia non-profit cu acelaşi nume, ce desfăşoară o activitate culturală, civică şi ştiinţifică, ce acceptă şi promovează atât valorile şi pricipiile naţionale, cât şi valorile şi principiile europene în materie de interculturalitate.

Biserica Ortodoxă din Simeria, Şoseaua Naţională, nr. 19. Construită în 1935.
Biserica Ortodoxă din Simeria Veche, construită în jurul anului 1889.
Biserica Reformată, construită în jurul anului 1896.
Biserica Catolică, Strada Avram Iancu nr. 21. A fost construită în jur de 1886. În biserică se află mormântul episcopului de Ardeal Lönhart Ferenc (cca. 1897).
Capela Catolică, strada Avram Iancu, nr. 21. Construită în jurul anului 1898.

   Rezervaţia naturală Măgura Uroiului  Harta
Măgura Uroiului este o arie protejată de interes naţional, ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală, tip geologic). Este situată pe teritoriul oraşului Simeria şi a comunei Rapoltu Mare. Rezervaţia are o suprafaţă de 10 ha. şi este alcătuită din andezite cuarţifere şi coloane explozive de breccii formate în urma activităţii vulcanice neogene.

   Rezervaţia Naturală „Arboretumul Simeria”   Harta
Cu o suprafaţă de 70 ha, rezervaţia este un interesant parc dendrologic, pe locul 3 în Europa ca frumuseţe şi număr de specii de arbori şi pe locul 11 în lume. Parcul a fost creat în anul 1700 în jurul „Castelului Gyulay” (mai târziu „Castelul Ocskay”). Este o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip dendrologic şi peisagistic).
Rezervaţia se află la periferia oraşului Simeria, la 10 km est de municipiul Deva, iar accesul se face din DN 7, urmând strada 1 Decembrie până la capăt (cca. 2 km), colţ cu Str. Biscaria nr.1.

Biserici vechi de lemn Harta
Biserici de piatră Harta
Aşezări vechi Harta
Cetăti dacice Harta
Villae rusticae Harta
Castre Romane Harta
Armata romană Harta