Oraşul Simeria este situat în partea central vestică a ţării, în regiunea de dezvoltare vest, în partea de est a judeţului Hunedoara, în zona de lunca a Mureşului, protejat la nord de lanţul Munţilor Metaliferi din Carpaţii Apuseni, la sud de Munţii Poiana Rusca, Retezat şi Şureanu, iar la vest, de câteva defilee din zona de întrepătrundere a Carpaţilor Meridionali şi Apuseni. La est, lunca Mureşului se întinde spre Podişul Transilvaniei.

   Poziţia geografică a oraşului Simeria, este limitată de valorile 45°51′ 39” latitudine nordică şi 23°01′ 39” longitudine estică. Din punct de vedere demografic, oraşul este situat pe DN 7, la est de Municipiul Deva şi se întinde pe o suprafaţă de 375 ha ( 51 km²), cu o populaţie de aproape 14.000 de locuitori, cuprinzând în teritoriul său administrativ şi localităţile Cărpiniş, Uroi, Simeria-Veche, Săuleşti, Sîntandrei, Bircea Mare.

   Simeria se află pe cursul mijlociu al Mureşului şi pe cursul inferior al Streiului, fiind o placă turnantă din punct de vedere rutier şi feroviar. Relieful este de deal şi de luncă, caracterizând astfel şi tot ce decurge din aceasta: vegetaţie, faună, floră. Văile Mureşului şi Streiului au lunci largi, în care apele meandrează sau se despletesc în mai multe braţe şi terase mai mult sau mai puţin continui, dezvoltate de o parte şi de alta a lor. Astfel, la confluenţa cu Mureşul se realizează o subunitate depresionară, care se continuă spre sud cu Depresiunea Bretea, iar spre vest cu Depresiunea Hunedoarei. Pe partea nordică a luncii Mureşului, în dreptul satului Uroi, relieful începe să se înalţe brusc, iar spre Cărpiniş mai lent, ajungând foarte repede la o confluenţă de înălţimi.

   Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Simeria se ridică la 12.556 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 13.895 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,69%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (2,5%) și romi (1,31%). Pentru 5,97% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (80,9%), dar există și minorități de penticostali (5,76%), romano-catolici (1,74%), reformați (1,55%) și baptiști (1,29%). Pentru 6,32% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Structura pe etnii:
romani – 11261
maghiari -314
rromi – 165
germani – 41
ucrainieni – 4
alte nationalitati – 771

Populatia orasului dupa religii:
ortodocsi – 10158
roamno-catolici – 218
greco-catolici – 98
reformati – 194
baptisti – 162
penticostali – 723
alte religii – 1003

Structura populatiei dupa sexe:
barbati – 6126
femei – 6430

   Legată prin tradiţie, economia oraşului Simeria a depins cu ani în urmă de puternica dezvoltare a structurii C.F.R-ului în zonă. Reparaţiile de vagoane, întreţinerea utilajelor pentru calea ferată sau alte activităţi legate de aceasta, au constituit punctul forte al economiei oraşului. O alta forţă industrială o reprezintă exploatarea şi prelucrarea marmurii.