Satele Aparţinătoare Oraşului Simeria

   În anul 1952 Simeria a fost declarată oraş, înglobând şi localităţile limitrofe Simeria Veche, Cărpiniş, Sântandrei, Săuleşti, Uroi şi Bârcea Mare.

   Simeria Veche este una din primele zece localitati atestate documentar în judeţul Hunedoara, fiind menţionată în anul 1276 sub denumirea de „Piski” sau „Pispeki” (Geografia istorică a Ungariei în epoca Huniazilor, volumul V, Budapesta, 1890–1913). Legenda spune că în Simeria Veche a existat pe vremuri o mănăstire de călugăriţe cu numele de „Szent Maria”, de unde toponimul localităţii s-ar fi transformat în „Simeria”. (Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Nicolae Iorga, Bucureşti, 1915).
Denumirea de Simeria Veche o poartă din anul 1900, an în care Ministerul Afacerilor Interne din Ungaria a dispus, pentru a nu se face confuzie de nume, ca noua aşezare înfiinţată în jurul nodului de cale ferată (inaugurat în 1866) să se numească „Simeria”.
Răsculaţii conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan au incendiat cârciumile aflate lângă podul de la Strei (1784), iar la 8–9 februarie 1849 Simeria Veche a fost teatrul luptelor dintre generalii Józef Bem şi Anton Freiherr von Puchner, la bătălia de la podul peste Strei participând peste 11.000 de combatanţi.
La mijlocul sec. XIX, mai sus de podul peste Strei, funcţiona o instalaţie de dragat şi spălat nisipul aurifer din albia râului.
La balastiera de pe râul Strei, situată la aproximativ 0,5 km de sat, s-au descoperit două spade medievale şi un topor de factură avară din sec. VII–VIII, piese aflate în posesia Muzeului Judeţean din Deva (Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, Sabin Adrian Luca, editura Altip, Alba Iulia, 2005).

Info localiţăti

Localitatea administrativa superioara: Simeria
Asezarea geografica a localitatii
Aceasta localitate este situata in partea centrala a judetului.
Fata de capitala judetului, localitatea se afla la doar cativa km de aceasta catre est.
Se afla la 289 Km fata de capitala Romaniei.
Date despre relieful localitatii
Localitatea Carpinis este asezata in zona depresionara aflata intre Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali. Localitatea este asezata in depresiunea Hunedoarei la o altitudine de 201 m.
Localitati invecinate cu aceasta
Rapoltel (2.1 Km E)
Rapoltu Mare (3.1 Km E-SE)
Banpotoc (2.5 Km N-V)
Uroi (1.5 Km S)
Spini (6.6 Km S-E)
Simeria Veche (5.1 Km S-SE)
Simeria (3.4 Km S-SV)
Chimindia (3.4 Km V-NV)
Saulesti (3.8 Km V-SV)
Mediu
Urban
Puncte de Interes
Monumente arheologice
Aşezările eneolitice de la Cărpiniş

Localitatea administrativa superioara: Simeria
Asezarea geografica a localitatii
Aceasta localitate este situata in partea centrala a judetului.
Fata de capitala judetului, localitatea se afla la doar cativa km de aceasta catre sud-est.
Se afla la 292 Km fata de capitala Romaniei.
Date despre relieful localitatii
Localitatea Santandrei este asezata in zona depresionara aflata intre Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali. Localitatea este asezata in depresiunea Hunedoarei la o altitudine de 201 m.
Localitati invecinate cu aceasta
Simeria (4 Km E)
Uroi (5.6 Km E-NE)
Harau (5.5 Km N)
Saulesti (2.4 Km N-E)
Chimindia (5.1 Km N-NE)
Santuhalm (1.2 Km N-V)
Barcea Mare (2.4 Km S)
Tampa (5 Km S-E)
Cristur (3 Km S-SV)
Almasu Mic (6.5 Km SV)
Archia (5 Km V)
Mediu
Urban

Localitatea administrativa superioara: Simeria
Asezarea geografica a localitatii
Aceasta localitate este situata in partea centrala a judetului.
Fata de capitala judetului, localitatea se afla la doar cativa km de aceasta catre est.
Se afla la 291 Km fata de capitala Romaniei.
Date despre relieful localitatii
Localitatea Saulesti este asezata in zona depresionara aflata intre Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali. Localitatea este asezata in depresiunea Hunedoarei la o altitudine de 201 m.
Localitati invecinate cu aceasta
Uroi (3.5 Km E)
Carpinis (3.8 Km E-NE)
Chimindia (3.2 Km N)
Banpotoc (3.9 Km N-NE)
Harau (4.9 Km N-NV)
Balata (7 Km N-V)
Simeria (2.5 Km S-E)
Tampa (5 Km S-SE)
Barcea Mare (4.3 Km S-SV)
Santandrei (2.4 Km SV)
Santuhalm (2.8 Km V)
Deva (5.9 Km V-NV)
Mediu
Urban

Localitatea administrativa superioara: Simeria
Asezarea geografica a localitatii
Aceasta localitate este situata in partea centrala a judetului.
Fata de capitala judetului, localitatea se afla la doar cativa km de aceasta catre est.
Se afla la 288 Km fata de capitala Romaniei.
Date despre relieful localitatii
Localitatea Uroi este asezata in zona depresionara aflata intre Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali. Localitatea este asezata in depresiunea Hunedoarei la o altitudine de 201 m.
Localitati invecinate cu aceasta
Rapoltu Mare (2.9 Km E)
Carpinis (1.5 Km N)
Rapoltel (2.8 Km N-E)
Banpotoc (3.8 Km N-NV)
Chimindia (4.4 Km N-V)
Spini (5.5 Km S-E)
Simeria Veche (3.6 Km S-SE)
Tampa (4.9 Km S-SV)
Simeria (2.1 Km SV)
Saulesti (3.5 Km V)
Santandrei (5.6 Km V-SV)
Mediu
Urban
Puncte de Interes
Monumente arheologice
Situl arheologic de la Uroi

Localitatea administrativa superioara: Simeria
Asezarea geografica a localitatii
Aceasta localitate este situata in partea centrala a judetului.
Fata de capitala judetului, localitatea se afla la doar cativa km de aceasta catre sud-est.
Se afla la 291 Km fata de capitala Romaniei.
Date despre relieful localitatii
Localitatea Barcea Mare este asezata in zona depresionara aflata intre Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali. Localitatea este asezata in depresiunea Hunedoarei la o altitudine de 201 m.
Localitati invecinate cu aceasta
Simeria Veche (6.9 Km E)
Simeria (4.7 Km E-NE)
Tampa (4.1 Km E-SE)
Santandrei (2.4 Km N)
Uroi (6.7 Km N-E)
Saulesti (4.3 Km N-NE)
Deva (6.3 Km N-V)
Bacia (4.9 Km S-E)
Batiz (6.5 Km S-SE)
Barcea Mica (1.3 Km S-SV)
Pestisu Mare (4.4 Km SV)
Cristur (1.4 Km V)
Archia (5 Km V-NV)
Almasu Mic (5.3 Km V-SV)
Mediu
Urban
Puncte de Interes
Monumente arheologice
Obiecte neolitice la Bârcea Mare